دریچه ای به سوی نور

صمیمانه

ثواب گوش دادن به قرآن

... واستمع القرآن كتب الله له بكلّ حرفٍ حسنةٌ:

و هر كس گوش به قرآن دهد خداوند در مقابل هر حرفي كه شنيده است يك حسنه برايش ثبت ميكند (اصول کافي،ج2،ص611).

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیر علی